ავეჯის რესტავრაცია

ავეჯის რესტრავრაცია

გარდენიაში ფუნქციონირებს ძველი ავეჯის რესტავრაციის სახელოსნო. გამოცდილი ხელოსნები ზრუნავენ ნებისმიერი სირთულის რბილი თუ  ხის ძველი ავეჯის აღდგენასა და რესტავრაციაზე.