ბაღის ლანდშაფტური პროექტირება

ბაღის ლანდშაფტური პროექტირება

გარდენია გთვაზობთ ტერიტორიის – ეზოების, ტერასების ლანდშაფტურ დაგეგმარებასა და დიზაინს. პროფესიონალი ლანდშაფტის არქიტექტორი შექმნის პროექტს, პრაქტიკოსი მებაღეები სწორად შეარჩევენ დასარგავი მცენარეების ასორტიმენტს. პროექტს ყოველთვის თან ახლავს ხარჯთაღრიცხვა და მოვლისათვის აუცილებელი რეკომენდაციები.