სამებაღეო კურსები

სამებაღეო კურსები

გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, მსურველებს ვეპატიჟებით სამთვიან  სამებაღეო კურსებზე. სწავლება მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პტაქტიკულ ნაწილს. კურსს გაუძღვება ზურაბ შევარდნაძე. სასწავლო პროცესში ჩართული არიან მცენარეთმცოდნეები, პრაქტიკოსი მებაღეები, ლანდშაფტის არქიტექტორი. საგაზაფხულო ჯგუფი მუშაობას იწყებს 1 აპრილიდან 1 ივლისამდე. საშემოდგომო ჯგუფი – პირველი სექტემბრიდან – 1 დეკემბრამდე.