საიტის მოხმარების წესები და პირობები გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების წესებსა და პირობებს;

 

ზოგადი დებულებები

 1. შპს “გარდენია” ს/ნ 205222025 წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ კომპანიას.
 2. მომხმარებლის მიერ გარდენიას ვებ-გვერდზე შესვლა და შემოთავაზებული სერვისის შეკვეთა გულისხმობს, რომ მან გამოხატა თანხმობა შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და ვებ-გვერდზე მითითებული მოხმარების წესები და პირობები.

ხელშეკრულების საგანი

 1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სუში რუმის ვებ-გვერდზე შემოთავაზებული პროდუქტი და ამ პროდუქტის მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილზე მიტანის მომსახურება, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის წინასწარ განსაზღვრულ თანხას საბანკო ბარათით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.

საიტით სარგებლობის პირობები და ვალდებულებები

 1. რათა ისარგებლოთ sushiroom.ge მომსახურეობით, მომხმარებელი თანახმაა წარმოადგინოს, უტყუარი, ზუსტი და სრული ინფორმაცია რაც მოთხოვნილია რეგისტრაციის და შეკვეთის გაკეთების დროს.
 1. თუკი მომხმარებელი წარმოადგენს არასწორ ინფორმაციას ან თუკი სუში რუმს გააჩნია სერიოზული საფუძველი დაეჭვდეს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არასწორია, არასრული და უზუსტო, სუშ რუმს აქვს უფლება უარი განუცხადოს მას მომსახურეობის გაწევაზე.
 1. საიტი შეიცავს საავტორო უფლებით დაცულ მასალებს, სავაჭრო ნიშნებს და სხვა კანონით დაცულ მასალებს.
 1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები, გამოაქვეყნოს, გადასცეს მესამე პირებს, მიიღოს მონაწილეობა გაყიდვაში ან ფასდათმობაში, შექმნას საწარმო პროდუქტები ან ნაწილობრივ ან სრულიად გამოიყენოს საიტის შინაარსი სხვა სახით.
 1. garenia.ge-ის საიტზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი.
 1. შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, მიწოდების მისამართი.
 1. მომხმარებელი gardenia.ge-ზე  რეგისტრაციისას/დაკვეთის დროს თავისი პირადი მონაცემების წარმოდგენით ეთანხმება მათ დამუშავებას, მათ შორის თავისი მომსახურეობის შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების მიზნით.
 1. gardenia.ge იყენებს მომხმარებლის პირად მონაცემებს: მომხმარებლის ვებსაიტზე -ზე სარეგისტრაციოდ, მომხმარებლის მიმართ თავისი ვალდებულებების შესასრულებლად და საიტის სამუშაოს ანალიზისთვის.
 1. გარდენიას აქვს უფლება გაგზავნოს საინფორმაციო, მათ შორის სარეკლამო შეტყობინებები მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილურ ტელეფონზე მისი თანხმობით, მომხმარებელს უფლება აქვს უარი განაცხადოს სარეკლამო და სხვა სახის იფორმაციის მიღებაზე უარის მიზეზების განმარტების გარეშე.

მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია

 1. მიიღოს და შეასრულოს მომხმარებლის შეკვეთა.
 2. მიაწოდოს მომხმარებელს ხარისხიანი  სტანდარტების შესაბამისად დამზადებული პროდუქტი.
 3. შეკვეთის მიღებიდან საშუალოდ თბილისში 1-3 დღის ხოლო რეგიონებში კვირაში ერთხელ შაბათ კვირის განმავლობაში მიიტანოს პროდუქტი მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე.
 4. დაიცვას მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

დასკვნითი დებულებები

წინამდებარე ხელშეკრულების მიმდინარეობის დროს წარმოშობილი დავები და უთანხმოებანი გადაიჭრება მხარეთა შორის მოლაპარაკებების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.

 

 

 

ნივთის დაბრუნება და გადაცვლა

შემიძლია თუ არა მიღებული პროდუქტის უკან დაბრუნება ?

პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია ამანათის მიღებიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში შემდეგ შემთხვევებში:

 • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
 • პროდუქტს აღმოაჩნდა წუნი;
 • პროდუქტი, არ ემთხვევა, განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი მახასიათებლებისგან;
 • შეცდომით მოგივიდათ სხვა პროდუქტი.

სხვა მიზეზების შემთხვევაში შეკვეთა არ ექვემდებარება დაბრუნებას. 

დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში გამოაგზავნოს შეძენილი ნივთი.

როგორ დავაბრუნო პროდუქტი?

 

1. შეკვეთის დაბრუნება 

 

 • შეძენილი პროდუქტი შეფუთეთ საწყის შეფუთვაში და მოათავსეთ გამოგზავნილ ყუთში.
 • დასაბრუნებელი/შესაცვლელი პროდუქტი გამოაგზავნეთ ან პირადად მოგვაწოდეთ შემდეგ მისამართზე: შპს “გარდენია, თბილისი, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქ.138.
 • ვებგვერდიდან ამობეჭდეთ შეზენის ფორმა.
 • შევსებული უკან დასაბრუნებელი ფორმა დააკარით ყუთს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს შევსებული ფორმის წაკითხვა.
 • მაშინვე, როცა უკან დაბრუნებული პროდუქტი მოვა ჩვენს მისამართამდე, ამის შესახებ აუცილებლად შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტით.

შემიძლია გავაუქმო უკან დაბრუნების პროცესი?

თუ თქვენ შეიცვალეთ აზრი პროდუქტის უკან დაბრუნებაზე გთხოვთ, დაგვიკავშირდით: +995 322 2467 03 contact@gardenia.ge

 

რამდენ ხანში დამიბრუნდება თანხა ?

თუ თქვენს მიერ დაბრუნებული შეკვეთა შეესაბამება ჩვენს ჩამონათვალში მოცემულ მიზეზებს, თანხა დაგიბრუნდებათ განაცხადის დაკმაყოფილებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში იმავე საბანკო ანგარიშზე (ბარათზე), რომლითაც განახორციელეთ გადახდა.

გარანტია

  

როგორ მოვიქცე იმ შემთხვევაში უკი პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს?

იმ შემთხვევაში,თუ თქვენ მიერ შეკვეთილი პროდუქტი ან მისი შეფუთვა დაზიანდა მიტანის (ტრანპორტირების) დროს,ნივთი არ ჩაიბაროთ კურიერისგან და დაუყოვნებლივ მიმართეთ საიტის ადმინისტრაციას.

 

პროდუქტების ჩამონათვალი,რომელთა უკან დაბრუნებაც შეუძლებელია:

 

 1. მცენარეები
 2. ჩითილები
 3. 3.აქსესუარები
 4. 3.თიხის ქოთნები