გარდენია ბაღი

ონლაინ მაღაზია

ჩვენი სერვისები

ჩვენი სერვისები

ჩვენი პროდუქცია

10 

2 წლიანი ნამყენი; უხვმოსავლიანი,დაბალტანიანი,საკოლექციო ჯიში.

ნაყოფი მოყვითალო-მოწითალო.მწიფს აგვისტოს შუა რიცხვებში.ნაყოფის წონა –150-200გრ.მსხმოიარობა მე-2 წლიდან.